SeasongVarausehdot

SEASONG TRAVELS OY AB VARAUSEHDOT: Mökit
Seasong Travels Oy Ab noudattaa majoituksen välittämisessä seuraavia ehtoja. Ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi, oikeudet muutoksiin pidätetään.

Alustava varaus, varaus ja maksu: Seasong Travels Oy Ab voi ottaa vastaan harkintansa mukaan alustavia varauksia. Alustava varaus muutetaan normaaliksi varaukseksi ja laskutetaan vahvistuspäivänä, ellei asiakas ole sitä aiemmin perunut. Varaus vahvistuu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (20 % majoitushinnasta) vahvistuksessa mainittuun eräpäivään mennessä. Loppusuorituksen eräpäivä on viimeistään 7 vrk ennen varauksen alkua. Mikäli varauksen tekoajankohdasta on alle 30 vrk varatun jakson alkamispäivään, lähetetään vain yksi lasku, joka sisältää sekä ennakkolaskun että loppusuorituksen. Ellei asiakas maksa suorituksia eräpäivään mennessä, voi Seasong Travels Oy Ab yksipuolisesti perua varauksen ja palauttaa kohteen myyntiin. Huom. Varausmaksun maksamatta jättäminen ei ole peruutus! Ellei asiakas peru varaustaan ja kohde jää myymättä siinä olleen maksamattoman varauksen (jota ei ole kirjallisesti peruttu) takia, peritään varauksen hinta kokonaisuudessaan tulematta jääneeltä asiakkaalta. Laskun yhteydessä lähetetään asiakkaalle tiedot vuokrakohteesta ja sen varustelusta sekä kulkuohjeet avainten luovutuspaikkaan ja vuokrakohteeseen.

Peruutukset ja muutokset varauksissa:
Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti Seasong Travels Oy Ab:lle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Seasong Travels Oy Ab:lle. Varauksen peruuttamisessa pidätetään aina siihen mennessä maksettu ennakkomaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 30 vrk ennen varausjakson alkua, veloitetaan koko varauksen hinta. Siinä tapauksessa, että Seasong Travels Oy Ab saa vuokrakohteen myydyksi toiselle asiakkaalle, palautetaan varausmaksu siltä osin, kun uudelta asiakkaalta saadaan varausmaksua. Suoritettua 20 %:n ennakkomaksua. Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada Seasong Travels Oy Ab:lle maksamansa summa takaisin, mikäli peruutus tapahtuu syystä, että asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa asuva henkilö äkillisesti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Edellä tarkoitettu tapahtuma on osoitettava luotettavalla tavalla (lääkärintodistuksella tms.). Peruutukset on ilmoitettava viipymättä. Mikäli asiakas muuttaa varauksen ajankohtaa, tai peruuttaa osan varaamistaan varauspäivistä, sitä katsotaan aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena. Mikäli matkailupalveluiden varausta muutetaan asiakkaan pyynnöstä useammin kuin kerran, peritään toisesta ja sen jälkeisistä muutoksista, kustakin € 28 maksu. Toimitusmaksu €15 lisätään kaikkiin laskuihin.

Seasong Travels Oy Ab:n oikeus peruuttaa varaus:

Seasong Travels Oy Ab voi asiasta ilmoittamatta perua eräpäivänä maksamattoman varauksen. Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure), voi Seasong Travels Oy Ab peruuttaa maksetunkin varauksen. Seasong Travels Oy Ab ilmoittaa mahdollisimman pian asiakkaalle peruutuksesta. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Seasong Travelsille maksamansa vuokrahinta takaisin. Seasong Travels Oy Ab:n vastuu rajoittuu vain Seasong Travels Oy Ab:lle maksetun summan palauttamiseen, eikä velvoitetta korvaavan kohteen tarjoamiselle ole. Force majeure – tapauksessa Seasong Travels Oy Ab voi mahdollisuuksiensa mukaan tarjota varauksen peruuttamisen vaihtoehdoksi varauksen vaihtoa toiseen kohteeseen.

Avainten luovutus, käyttö ja palautus:
Vuokrakohde on asiakkaan käytettävissä tarjouksessa sovitun ajan. Seasong Travels henkilöstö ottaa asiakkaan vastaan asiakkaan kanssa sovituin käytännöin. Vuokrakohteen (Villan) avaimet löytyvät lisäksi vuokrakohteen seinällä olevasta avainkaapista. Tarvittaessa asiakas saa avainkaapin koodin varauksen yhteydessä. Asiakkaalla on käytössään vuokrakohteessa 2 avainta. Kohteen varaaja on varausjakson aikana vastuussa avaimista. Kadonneesta avaimesta peritään lukon vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.

Loppusiivous:
Siivouskäytännöstä sovitaan asiakkaan kanssa erikseen. Mikäli vuokrakohteen siivousvastuu on asiakkaalla, tulee asiakkaan huolehtia seuraavista asioista: roskien vienti, tuhkien tyhjennys, lattioiden imurointi, astioiden puhdistus (ja tiskikoneen tyhjennys), tahrojen ja likojen poisto, tavaroiden paikoilleen vienti ja majoitustiloja käytettäessä vuoteiden petaus. Asiakas voi myös tilata ennakkoon vuokrakohteen loppusiivouksen eri maksusta. Vaikka loppusiivous olisikin tilattu, edellytetään kohteen olevan normaalin asumisen jäljiltä, eli huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ja ehjinä, roskat kerättyinä ja mahdolliset eritteet yms. poistettuna. Mikäli varauksen päättyessä vuokrakohteen siisteys ei vastaa edellä esitettyä ja huoltaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, veloitetaan siivoukseen käytetty aika jälkikäteen (€ 50 /tunti).

Häiriökäyttäytymisestä johtuva varauksen keskeytys:
Mikäli asiakas/varaaja ei Seasong Travels Oy Ab:n edustajan antamasta ilmoituksesta/huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa varaamassaan vuokrakohteessa tai lähiympäristössä, on Seasong Travels Oy Ab:llä oikeus keskeyttää varaus välittömästi. Kaikista yllä olevista toimenpiteistä aiheutuneet todelliset kustannukset laskutetaan varaajalta.

Vauriot, puutteet ja reklamaatiot:
Kaikki vuokrakohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset tulee osoittaa välittömästi vuokrakoheen huoltajalle, jolloin ne voidaan mahdollisuuksien mukaan korjata tai kompensoida. Jos haittatekijää ei voida heti kompensoida, on asiasta tehtävä välitön kirjallinen reklamaatio Seasong Travels Oy Ab:n toimistolle. Jälkikäteen tehtyjä valituksia ei huomioida. Samoin asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi ja korvaamaan vuokrakohteelle ja sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot. Ilmoittamattomat vauriot laskutetaan todellisten kulujen mukaan jälkikäteen. Seasong Travels Oy Ab ei vastaa niistä virheistä vuokrakohteen ennakkotiedoissa, jotka ovat syntyneet varausajankohdan jälkeen äkillisen olosuhdemuutoksen takia (esim. sinilevä, veden ja sähköntulon häiriöt, lumi- tai jäätilanteen muutos, rakennustyöt naapuritonteilla, metsänhoitotyöt tontin läheisyydessä tms.) tai varustelumuutokset. Seasong Travels Oy Ab ei vastaa myöskään mahdollisesti ilmenevistä koti- tai luonnon eläinten, homeiden tms. aiheuttamista haitoista. Jos asiakas ja Seasong Travels Oy Ab eivät pääse em. seikoissa yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Tupakointi, lemmikit, löytötavara:
Tupakointi on sallittu vain mökin ulkopuolella. Luvattomasta sisällä tupakoinnista veloitetaan 100€ tuuletusmaksu.

Pääsääntöisesti lemmikin tuonti vuokrakohteeseemme on kielletty. Luvatta tuoduista lemmikeistä peritään 60€ /lemmikki/vrk lisämaksu käteisenä. Seasong Travels Oy Ab ei vastaa luvattomasta tupakoinnista tai eläinpölystä aiheutuneista allergia tms. ongelmista asiakkaille. Lemmikin sairaus ei ole varauksen perumiseen oikeuttava syy.
Ystävällisesti ilmoitamme, että löytötavarat (=arvo yli 20 euroa) toimitetaan paikalliselle poliisille, josta niitä voi tiedustella. Ne löytötavarat, joita poliisi ei ota vastaan (=arvo alle 20 euroa) hävitetään siivouksen yhteydessä.

Oikeudet ehtojen muutoksiin pidätetään