Tilaus- ja varausehdot

SEASONG VARAUSEHDOT

Seasong Travels Oy Ab noudattaa majoituksen välittämisessä seuraavia ehtoja. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi, oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

Yleistä

Varausehdot astuvat voimaan heti varauksen kirjallisen vahvistamisen jälkeen. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen. Varauksen jälkeen lähetämme varaajalle vahvistuksen/laskun sähköpostitse. Ennakkomaksu (20%) erääntyy maksettavaksi 7 päivää varauksen teon jälkeen ja loppuosa 14 päivää ennen varausjakson alkua. Mikäli varauksen alkuun on tekohetkellä aikaa alle 28 päivää, erääntyy koko summa maksettavaksi yhdellä kertaa.

Ellei asiakas maksa suorituksia eräpäivään mennessä, voi Seasong Travels Oy Ab yksipuolisesti perua varauksen ja palauttaa kohteen myyntiin. Huom.  Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Ellei asiakas peru varaustaan ja kohde jää myymättä siinä olleen maksamattoman varauksen (jota ei ole kirjallisesti peruttu) takia, peritään varauksen hinta kokonaisuudessaan tulematta jääneeltä asiakkaalta. Laskun yhteydessä lähetetään asiakkaalle tiedot vuokrakohteesta ja sen varustelusta sekä kulkuohjeet avainten luovutuspaikkaan ja vuokrakohteeseen.

 

Peruutukset ja muutokset varauksissa

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti Seasong Travels Oy Ab:lle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Seasong Travels Oy Ab:lle.

Mikäli varaus perutaan asiakkaan toimesta

  • varauksen kirjallisen vahvistamisen jälkeen, veloitamme varausmaksun
  • 30 päivää tai alle, veloitamme 50% tilauksen loppusummasta
  • 14 päivää tai alle, veloitamme 100% tilauksen loppusummasta

 

Seasong Travels Oy Ab:n oikeus peruuttaa varaus

Seasong Travels Oy Ab voi asiasta ilmoittamatta perua maksamattoman varauksen. Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure), voi Seasong Travels Oy Ab peruuttaa maksetunkin varauksen. Seasong Travels Oy Ab ilmoittaa mahdollisimman pian asiakkaalle peruutuksesta. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Seasong Travelsille maksamansa vuokrahinta takaisin. Seasong Travels Oy Ab:n vastuu rajoittuu vain Seasong Travels Oy Ab:lle maksetun summan palauttamiseen, eikä velvoitetta korvaavan kohteen tarjoamiselle ole. Force majeure – tapauksessa Seasong Travels Oy Ab voi mahdollisuuksiensa mukaan tarjota varauksen peruuttamisen vaihtoehdoksi varauksen vaihtoa toiseen kohteeseen.

 

Avainten luovutus, käyttö ja palautus

Vuokrakohde on asiakkaan käytettävissä tarjouksessa sovitun ajan. Vuokrakohteen avaimet löytyvät vuokrakohteen seinällä olevasta avainkaapista. Tarvittaessa asiakas saa avainkaapin koodin varauksen yhteydessä. Asiakkaalla on käytössään vuokrakohteessa 2 avainta. Kohteen varaaja on varausjakson aikana vastuussa avaimista. Kadonneesta avaimesta peritään lukon vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.

 

Loppusiivous

Mökeissä loppusiivous on ostettava erikseen, Villan vuokraan sisältyy aina loppusiivous. Asiakkaan ostaessa loppusiivouksen edellytetään kuitenkin kohteen olevan normaalin asumisen jäljiltä, eli huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ja ehjinä, roskat kerättyinä ja mahdolliset eritteet yms. poistettuna. Mikäli varauksen päättyessä vuokrakohteen siisteys ei vastaa edellä esitettyä ja Seasong Travels Oy Ab joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, veloitetaan siivoukseen käytetty aika jälkikäteen (50,00€/tunti).  Ylimääräisistä siivouksista, kuten oksennuksista tai muista vastaavista, veloitetaan 100,00€ per tapaus, paljuun sattunut vahinko 300,00€. Mikäli paljuun rikkoontuu lasi, veloitamme paljun siivouksesta 300,00€.

 

Häiriökäyttäytymisestä johtuva varauksen keskeytys

Mikäli asiakas/varaaja ei Seasong Travels Oy Ab:n edustajan antamasta ilmoituksesta/huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa varaamassaan vuokrakohteessa tai lähiympäristössä, on Seasong Travels Oy Ab:llä oikeus keskeyttää varaus välittömästi. Kaikista yllä olevista toimenpiteistä aiheutuneet todelliset kustannukset laskutetaan varaajalta.

 

Vauriot, puutteet ja reklamaatiot

Kaikki vuokrakohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset tulee osoittaa välittömästi vuokrakohteen huoltajalle, jolloin ne voidaan mahdollisuuksien mukaan korjata tai kompensoida. Jos haittatekijää ei voida heti kompensoida, on asiasta tehtävä välitön kirjallinen reklamaatio Seasong Travels Oy Ab:lle. Jälkikäteen tehtyjä reklamaatioita ei huomioida. Samoin asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi ja korvaamaan vuokrakohteelle ja sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot. Ilmoittamattomat vauriot laskutetaan todellisten kulujen mukaan jälkikäteen. Seasong Travels Oy Ab ei vastaa niistä virheistä vuokrakohteen ennakkotiedoissa, jotka ovat syntyneet varausajankohdan jälkeen äkillisen olosuhdemuutoksen takia (esim. sinilevä, veden ja sähköntulon häiriöt, lumi- tai jäätilanteen muutos, rakennustyöt naapuritonteilla, metsänhoitotyöt tontin läheisyydessä tms.) tai varustelumuutokset. Seasong Travels Oy Ab ei vastaa myöskään mahdollisesti ilmenevistä koti- tai luonnon eläinten, homeiden tms. aiheuttamista haitoista. Jos asiakas ja Seasong Travels Oy Ab eivät pääse em. seikoissa yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.


Tupakointi, lemmikit, löytötavarat

Tupakointi on sallittu vain mökin ulkopuolella. Luvattomasta sisällä tupakoinnista veloitetaan 100,00€ tuuletusmaksu.

Pääsääntöisesti lemmikin tuonti vuokrakohteeseemme on kielletty. Luvatta tuoduista lemmikeistä peritään 100,00€ siivousmaksu. Seasong Travels Oy Ab ei vastaa luvattomasta tupakoinnista tai eläinpölystä aiheutuneista allergia tms. ongelmista asiakkaille. Lemmikin sairaus ei ole varauksen perumiseen oikeuttava syy.

Ystävällisesti ilmoitamme, että säilytämme löytötavarat 2 viikkoa löytymisen jälkeen ja niitä voi tiedustella myynti@seasong.fi. Sen jälkeen ne hävitetään siivouksen yhteydessä.

Oikeudet ehtojen muutoksiin pidätetään.