Datasäkerhet

Reglement (2016/679)

Skapad 23.4.2019

REGISTER NAMN

Seasong Travels Oy: Person databas

FÖRTECKNARE AV REGISTRER

Seasong Travels Oy
Kay Hartwallin tie 2
01150 Söderkulla

ANSVARIG PERSON FÖR REGISTRET

Jan Bergström
+358 44 244 0534
info@seasong.fi

SYFTE FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Syftet med behandlingen är att hantera och marknadsföra kundrelationen. Genomföra ansvar och rättigheter för kund och kontrollör och behandla personuppgifter för tjänsteändamål i enlighet med personuppgiftslagen.

REGISTER INNEHÅLL
  • Grundläggande information som namn, adress, e-postadress, telefonnummer
  • Fakturerings- och insamlingsinformation.
  • händelseinformation
  • Kund- och kontraktsinformation
  • Information tillhandahållen av den registrerade själv
REGULATORISKA INFORMATION KÄLLOR

Information som kunden tillhandahåller via webbformulär, e-post, telefon, sociala medier, kontrakt, kundmöten och andra situationer där kunden vidarebefordrar information.

DATA TRANSMISSION 

Kundinformation kan lämnas inom ramen för gällande lagstiftning. Uppgifterna kommer inte att avslöjas utanför EU eller EES.REGISTER SKYDD Registret används endast av personer som är auktoriserade av Seasong Travels Oy. Data samlas in i system som kräver korrekt användarnamn och lösenord. Manuellt material anbringas enligt lag i bolagets kontrollerade lokaler.

KONTROLL RÄTT OCH RÄTT ATT KORRIGERA UPPGIFTER

Personen i registret har rätt att kontrollera de uppgifter som finns lagrade i registret. Personen kan kräva korrigering av felaktig information. Om personen vill kontrollera uppgifterna som lagrats på honom eller begära en korrigering, kommer han / hon att bli ombedd att skicka den skriftligen till regulatorn. Om så krävs kan regulatorn begära att sökanden bevisar sin identitet. Kontrollenheten svarar på kunden inom den tidsram som föreskrivs i EU: s databas kyddsförordning

ÖVRIGA RÄTTIGHETER SOM ANVÄNDS AV HANDLING AV PERSONUPPGIFTER

En person har rätt att förbjuda behandling av information om honom eller henne, som direkt marknadsföring och opinionsundersökningar. På samma sätt har de registrerade andra rättigheter enligt EU: s allmänna databeskrivningsförordning, såsom att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. Förfrågningar måste skickas skriftligt till registeradministratören.